Polacy w Bristolu i South West

Medical dictionary acheter cialis sans ordonnance watches current acheter viagra restrictions.

Informator

SPK - Klub Polski - Nowe zasady

SPK.png width=

Od 01 lutego 2010 roku w Klubie Polskim przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantow, 50 St Pauls Road, Clifton, BS8 1LP, bedą obowiązywały nowe zasady.

Deklararacja Członkowska

W związku, iż Dom Kombatanta SPK bazuje na licencji klubowej, wymagane jest według prawa brytyjskiego aby każda osoba przebywająca na terenie Klubu i korzystająca z jego baru była jego członkiem lub gościem wprowadzonym przez członka. Członkostwo będzie bezpłatne a deklaracja będzie wkrótce dostępna na stronie SPK lub w barze Klubu.

Deklarację wypełnia się jednorazowo.
Nowe godziny pracy:

Poprawiono: środa, 17, marzec 2010 15:47

Odsłony: 3532

Czytaj więcej: SPK - Klub Polski - Nowe zasady

Regionalny Network Grup Pracownikow Imigracyjnych

Regionalny Network Grup Pracownikow Imigracyjnych jest nową  dla poludniowo-zachodniej  Wielkiej Brytanii  strukturą skupiającą organizacje i grupy reprezentujące społeczność imigrantόw.

Do jego członkόw należą  liczne grupy polonijne, portugalskie i filipinskie. Członkostwo jest wciąż otwarte dla  tych wszystkich organizacji  i osόb, ktόre wspierają, reperezentują i  chcą prowadzić  kampanię  na rzecz swoich lokalnych społeczności imigracyjnych.

Południowo-zachodni region, w ktόrego skład wchodzą hrabstwa: Kornwalii, Devon, Somerset, Dorset, Gloucestershire i  Wiltshire,  przechodzi obecnie zmiany demograficzne. Populacja mieszkancόw pochadzących z mniejszości etnicznych w ciągu ostatnich lat wzrosła i jest to niezaprzeczalnie wynik napływu pracownikόw z krajόw Europy Centralno-Wschodniej.

Poprawiono: środa, 17, marzec 2010 13:49

Odsłony: 2386

Czytaj więcej: Regionalny Network Grup Pracownikow Imigracyjnych

Polskie Stowarzyszenie Polonica w Exeter

Polskie stowarzyszenie POLONICA działa od 12-go sierpnia 2008 w Exeter dla zintegrowania polskiej społeczności z innymi mniejszościami narodowymi ze spolecznoscia angielską.
Zapraszamy ludzi kreatywnych do wspolpracy.
Do naszych sukcesow w zeszlym roku zaliczamy:
• Utworzenie biura porad i pomocy w tlumaczeniach.
• Wigilie polska 2008 r w Sidwell Centre w Exeter.
• Międzynarodowy Dzień Dziecka w Stoke Hill Junior School, Exeter, 2-go czerwca 2009 r.
• Współorganizacja koncertu T.Love, który odbył sie w październiku 2008 r. w centrum kultury Phoenix w Exeter.
• Regularne spotkania dla dzieci i ich rodzicow.

Powiedzcie o nas innym.
Zarząd i członkowie
POLONICA
Wiecej informacji pod numerem tel: 0792 8953358

Poprawiono: środa, 17, marzec 2010 13:48

Odsłony: 4951

Nowa organizacja polonijna - Poland Bridge

Dnia 11 lipca w Bristolu została powołana do życia organizacja polonijna nosząca nazwę POLAND BRIDGE.
Na spotkaniu założycielskim wybrano tymczasowy zarząd, w skład którego wchodzą:

Przewodniczący: Krzysztof Kawulak – pomysłodawca i założyciel organizacji,
Wiceprzewodniczący: Przemysław Sadowski, Karol Kwiatkowski,
Sekretarz: Małgorzata Wojsznis,
Skarbnik: Przemysław Jewczuk
Członkowie: Magdalena Glapa, Kamila Kawka, Magdalena Pisarczyk.

Grupa młodych ludzi wytyczyła sobie niebanalny cel. Otóż, chcą oni zintegrować środowisko emigracyjne, zamieszkujące tzw. Region South West w Anglii poprzez organizowanie imprez szerzących polską kulturę.

 

Poprawiono: środa, 17, marzec 2010 15:48

Odsłony: 3994

Czytaj więcej: Nowa organizacja polonijna - Poland Bridge

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Bristolu

Ważność i pożyteczność organizacji społecznej ocenić można, jej działalnością i wpływem jakie wywiera na swe środowisko, w którym istnieje oraz śladami jakie zostawi po sobie.
W ciągu 60 lat istnienia Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 342 w Bristolu, koło doświadczyło okresu swojej wielkości i chwały, jak również chwile niepowodzeń.
Biorąc za wzór słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, zamieszczone powyżej, nie spoczęliśmy na laurach ani nie załamaliśmy się w niepowodzeniach.
W zgodzie z przysięgą żołnierską, Statutem SPK oraz hasłem wyhaftowanym na Sztandarze "Bóg, Honor i Ojczyzna" wiernie wykonywaliśmy swoje obowiązki na obczyźnie, walcząc o Wolną i Niepodległą Polskę.

Poprawiono: środa, 17, marzec 2010 15:51

Odsłony: 4395

Czytaj więcej: Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Bristolu