Polacy w Bristolu i South West

Medical dictionary acheter cialis sans ordonnance watches current acheter viagra restrictions.

Finanse

Zwrot podatku za pracę za granicą

Zwrot podatku za pracę za granicą

W najbliższych trzech-czterech latach do Polski powróci 50 – 60% tych, którzy wyjechali z kraju po 1 marca 2004 roku – wynika z prognoz rządu polskiego. Osoby, które wracają do Polski powinny dopełnić obowiązku rozliczenia podatkowego z odpowiednim dla danego kraju urzędem skarbowym a także uregulować swoje zobowiązania wobec polskiego Urzędu Skarbowego.

Abolicja podatkowa – nie obawiaj się polskiego fiskusa

6 sierpnia 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r., zwana abolicją podatkową.  Zgodnie z literą prawa, osoby które uzyskały dochód za granicą w latach 2002-2007 objęte zostały abolicją podatkową. W zależności od tego, czy podatnik rozliczył się w polskim urzędzie skarbowym, czy nie dopełnił tego obowiązku, czy ujawnił całe dochody, czy tylko ich część, ustawa za lata 2002-2007 przewiduje trzy rozwiązania:

    1. „umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z należnymi odsetkami – dla osób, które nie dokonały rozliczenia dochodów z pracy za granicą, pod warunkiem złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek;
    2. zwrot podatku dochodowego – dla osób, które dokonały takiego rozliczenia i zapłaciły podatek;
    3. umorzenie zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwrot podatku dochodowego – dla osób, które dokonały częściowej zapłaty podatku” – czytamy na rządowej stronie www.powroty.gov.pl.

Do kiedy i jak można składać wnioski

6 lutego 2009 r. jest ostatnim dniem składania wniosków o umorzenie zaległości podatkowej i zwrot zapłaconego podatku za dochody osiągnięte za granicą w latach 2003 – 2007. Termin składania wniosków dla zeznań podatkowych dotyczących 2002 roku minął 6 października 2008 roku. Przychody uzyskane za granicą przed 2002 rokiem uległy przedawnieniu.
Aby skorzystać z możliwości wynikających z ustawy o abolicji podatkowej należy złożyć wniosek PIT – AZ w urzędzie skarbowym. Do wniosku tego należy dołączyć oświadczenie AZ-O, które stanowi potwierdzenie wysokości uzyskanych przychodów z pracy i zapłaconego za granicą podatku.

Zwrot podatku za pracę za granicą

Oprócz rozliczenia się z polskim urzędem skarbowym, osoby powracające do kraju powinny uregulować swoje zobowiązania z zagranicznym fiskusem. Niemal każdy Polak pracujący za granicą, może uzyskać zwrot podatku.  Jeżeli osoba pracowała legalnie za granicą, to z jej wynagrodzenia pracodawca potrącał zaliczki na podatek. Ponieważ w 98% przypadków zaliczki te są pobierane w zawyżonej kwocie, wielu rodakom pracującym za granicą przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, który średnio wynosi 2000 zł.
To jakiej wysokości zwrot podatku można uzyskać, zależy od rozliczenie rocznego, które trzeba wysłać do zagranicznego Urzędu Skarbowego. Zwrot podatku można obliczyć także samodzielnie, za pomocą kalkulatora, udostępnionego przez firmę EuroTax, jedną z firm, zajmujących się doradztwem podatkowym za pracę za granicą. Aby ubiegać się o zwrot podatku konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów i wysłanie ich do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Co należy zrobić aby odzyskać swoje pieniądze?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie odpowiednich dokumentów.  I tak jak różne są systemy podatkowe w różnych krajach tak różne są dokumenty niezbędne są do rozliczenia się z zagranicznym fiskusem. W większości krajów wydawane są tzw. rozliczenia okresowe. W Polsce zwane „paskami” – a np. w Wielkiej Brytanii – „payslip’ami”. Rozliczenia te wydawane są one przez pracodawcę i dla zagranicznego Urzędu nie stanowią żadnego prawomocnego dokumentu. Także próbując uzyskać zwrot korzystając jedynie z takich rozliczeń można mieć problemy z jego uzyskaniem, gdyż Urząd Skarbowy  będzie musiał kontaktować się z zagranicznym pracodawcą, aby potwierdzić dane znajdujące się na rozliczeniach.  
Takich problemów nie będzie jeśli otrzymamy od pracodawcy tzw. kartę podatkową – P45 lub P60. Na jej podstawie otrzymamy maksymalny możliwy zwrot w minimalnie krótkim czasie.  Otrzymuje się ją po zakończeniu roku podatkowego. W Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego, a w różnych okresach wydawane są różne karty podatkowe. Na zakończenie roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia otrzymujemy P-60. Natomiast jeżeli zakończymy prace u danego pracodawcy w ciągu roku podatkowego będzie to P-45.
Ważne, abyśmy wiedzieli, że niezależnie od kraju pracodawca jest zobowiązany dostarczyć nam kartę podatkową nawet jak już jesteśmy w Polsce. Na wydanie karty trzeba poczekać i niewielu może sobie pozwolić na bezczynne siedzenie w obcym kraju oczekując na jej wydanie. Wtedy najczęściej przysyłana jest ona pocztą, więc należy pamiętać, aby poinformować pracodawcę o planowanym wyjeździe i podać adres zamieszkania w Polsce.
Kiedy już otrzymamy kartę podatkową, nie pozostaje nam nic innego, jak ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku.
Ponieważ przepisy podatkowe są skomplikowane i odmienne w każdym kraju,   niewielu jest w stanie poradzić sobie z wypełnieniem formularzy niezbędnych do rozliczenia z zagranicznym fiskusem, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy zajmują się zawodowo pomocą z zakresu zwrotu podatku za pracę za granicą.
Istnieje wiele firm, m.in.: EuroTax z Wrocławia, które służą pomocą w tym jakże trudnym temacie.  Specjaliści załatwiają za klientów wszystkie papierkowe sprawy, kontaktują się z zagranicznym Urzędem Skarbowym, a ich klientom pozostaje jedynie czekać na zwrot należnych im pieniędzy.


Czek – jak zrealizować zagraniczne czeki

Niejednokrotnie Polacy starający się o zwrot podatku za pracę za granicą, otrzymują pieniądze w postaci czeku skarbowego. I tu pojawia się problem – w jaki sposób można zrealizować go będąc w Polsce? Najszybszą i najskuteczniejszą metodą realizacji rządowych czeków zagranicznych jest skorzystanie z usług firm, które specjalizują się w tego typu zleceniach. Dzięki ich pomocy można odzyskać pieniądze już w ciągu 5 dni. Firmy posiadające w swoim portfelu produkt związany z realizacją czeków, np. www.euroczek.pl, przelewają pieniądze (w polskiej walucie) na konto klienta lub przesyłają je przekazem pocztowym stosując kantorowy kurs walut, co jest dużo korzystniejsze i szybsze aniżeli realizacja czeku za pośrednictwem banków.
Więcej informacji na temat abolicji podatkowej, zwrotu podatku za pracę za granicą oraz możliwości realizacji czeków zagranicznych można znaleźć na stronach: www.powroty.gov.pl oraz www.euro-tax.pl; www.euroczek.pl.