Polacy w Bristolu i South West

Medical dictionary acheter cialis sans ordonnance watches current acheter viagra restrictions.

Benefity

Sure Start Maternity Grant

Sure Start Maternity Grant to zasiłek dla matek w ramach programu Sure Start. Jest to jednorazowa wypłata, która pomoże Ci pokryć koszty związane z pojawieniem się dziecka.
Zasiłek jest bezzwrotny, pochodzi z Funduszu Socjalnego i jest przeznaczony dla osób o niskich dochodach.

Komu przysługuje?

O Sure Start Maternity Grant można starać się, jeśli Ty lub Twój partner pobieracie którykolwiek z poniższych benefitów:    
- Income Support   
- income-based Jobseeker’s Allowance
- income-related Employment and Support Allowance  
- Pension Credit
- Child Tax Credit według stawki wyższej niż dodatek rodzinny (family element)    
- Working Tax Credit, zawierający element z tytułu niepełnosprawności lub wysokiego stopnia niepełnosprawności

A także jeśli spełniasz któryś z następujących warunków:    
- Twoja partnerka (lub Ty) jest w ciąży i spodziewa się dziecka w ciągu najbliższych 11 tygodni lub urodziła w ciągu ostatnich trzech miesięcy
- Ty lub Twój partner adoptowaliście dziecko w ciągu ostatnich trzech miesięcy  lub – w niektórych przypadkach – uzyskaliście prawo do opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze pierwszego roku życia
- Tobie i Twojemu współmałżonkowi przyznano prawa rodzicielskie do dziecka urodzonego przez matkę zastępczą w ciągu ostatnich trzech miesięcy
- Ty lub Twój partner pobieracie benefit na osobę poniżej 20 roku życia, znajdującą się na Waszym utrzymaniu, która jest w ciąży i oczekuje narodzin w ciągu najbliższych 11 tygodni lub urodziła w ciągu ostatnich trzech miesięcy   

Jak rozumieć pojęcie „Partner“?  To:  
- osoba, z którą pozostajesz w związku małżeńskim lub z którą mieszkasz na zasadach przypominających małżeństwo, albo    
- osoba, z którą pozostajesz w związku „civil partnership“ lub z którą mieszkasz na zasadach przypominających taki związek   

Zasilek wynosi £500 na każde dziecko. Dopłata jest niezależna od posiadanych przez Ciebie oszczędności. Sure Start Maternity Grant nie wpływa na wysokość innych benefitów i dodatków do dochodów (tax credits).   

Możesz wystąpić o dopłatę Sure Start Maternity Grant, wypełniając wniosek SF100 (Sure Start). Aby otrzymać wniosek, musisz skontaktować się z Jobcentre Plus lub pobrać formularz wniosku ze strony Department for Work and Pensions, DWP. Wypełniony wniosek należy zanieść do Jobcentre Plus.   

Prawa dotyczące adopcji:
W przypadku adopcji dziecka lub w przypadku gdy zostanie Ci przyznane prawo do opieki nad dzieckiem, musisz złożyć wniosek do trzech miesięcy od daty adopcji lub uzyskania prawa do opieki, dzieko nie może mieć ukończonego pierwszego roku życia.
Jeśli przyznano Ci opiekę rodzicielską nad dzieckiem, które urodzi matka zastępcza, musisz wystąpić o dopłatę do trzech miesięcy po dacie przyznania Ci praw rodzicielskich.
Nawet gdy czekasz na decyzję o przyznaniu Ci benefitu lub dodatku tax credit, nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o Sure Start Maternity Grant, ponieważ  w dalszym ciągu obowiązuje Cię trzymiesięczny termin aplikacji.

Jak odwołać się od decyzji?
Jeśli dostałeś decyzję odmowną w sprawie dopłaty Sure Start Maternity Grant lub jeśli masz pytania dotyczące otrzymanej dopłaty, skontaktuj się z Jobcentre Plus przed upływem miesiąca od otrzymania pisemnej decyzji.
Jeśli skontaktujesz się z Jobcentre Plus po upływie tego terminu, możesz nie uzyskać pomocy.
Możesz   
• poprosić o wyjaśnienie   
• poprosić o pisemne podanie przyczyn podjęcia decyzji   
• poprosić Jobcentre Plus o ponowne rozważenie podjętej decyzji oraz możliwości jej zmiany.
Jeśli podejrzewasz, że jakieś fakty zostały przeoczone lub że posiadasz nowe informacje, które mogłyby wpłynąć na zmianę decyzji, to możesz odwołać się od decyzji do niezależnego trybunału. Odwołanie musi zostać złożone na piśmie.
 
Informacje, które należy podać przy składaniu wniosku:
Musisz poinformować Jobcentre Plus:
- o przewidywanej dacie narodzin dziecka.
- jeśli dziecko już się urodziło – o dacie narodzin, adopcji, przyznania praw rodzicielskich lub prawa do opieki nad dzieckiem.
- Jeśli ubiegasz się o dopłatę w związku z adopcją, przyznaniem praw rodzicielskich lub prawa do opieki, będziesz musiał przedstawić oryginał dokumentów adopcyjnych lub przyznania praw rodzicielskich (parental order) lub prawa do opieki (residence order).
- Musisz także wykazać w Jobcentre Plus, że skorzystałeś z porad dotyczących zdrowia i ogólnego dobra dziecka oraz, jeśli ubiegasz się o dopłatę przed narodzinami dziecka, z porad dotyczących zdrowia przyszłej matki.
Odpowiednie zaświadczenie znajduje się na odwrocie wniosku – musi zostać ono podpisane przez pracownika służby zdrowia, takiego jak:   
• położna (midwife)   
• pielęgniarka środowiskowa (health visitor)   
• Twój lekarz GP

za direct.gov.uk