Polacy w Bristolu i South West

Medical dictionary acheter cialis sans ordonnance watches current acheter viagra restrictions.

Benefity

Bereavement Payment - zapomoga pogrzebowa

Czasem w zyciu zdarza sie to, o czym każdy z nas stara się nie myśleć - śmierć współpartnera lub współmałżonka. W UK często jesteśmy sami, bez większej rodziny, nie wiemy, jakiej pomocy możemy oczekiwać i gdzie się po tę pomoc zwrócić. Tutaj znajdziecie informację o zapomodze żałobnej.

Zapomoga żałobna w wysokości 2000 GBP może Ci przysługiwać jeśli Twój współmałżonek lub partner zmarł i spełnione są następujące warunki:
Zmarły partner/współmałżonek opłacał/a składki National Insurance lub zgon nastąpił z powodu pracy,oraz: 
1. W chwili śmierci partnera nie osiągnąłeś wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet 65 dla mężczyzn)
2.  Twój partner w chwili śmierci nie był uprawniony do państwowego zasiłku emerytalnego (Retirement Benefit) kategorii A.

We wniosku trzeba podać:
- numer ubezpieczenia (National Insurance Number) zmarłego partnera
- szczegóły jego zatrudnienia w ostatnim okresie życia.
Dzięki temu instytucja zajmująca się rozpatrzeniem Twojego wniosku będzie mogła przeanalizować historię składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez zmarłego i ocenić, czy kwalifikujesz się do otrzymania zapomogi Bereavement Payment.

Nie możesz ubiegać się o zapomogę żałobną, jeśli:
- w momencie śmierci partnera lub współmałżonka byliście po rozwodzie lub po rozwiązaniu „civili partnership”
- jeśli mieszkasz z inną osobą, z którą pozostajesz w związku
- jeśli znajdujesz się w więzieniu

Zapomoga Bereavement Payment wpłacana jest bezpośrednio na Twoje konto.
 
Jak zapomoga wplywa na inne benefity?
Jednorazowo wypłacana zapomoga żałobna raczej nie będzie miala wpływu na Twoje prawo do pobierania innych benefitów. Jednak wysokość Twoich oszczędności oraz otrzymana zapomoga Bereavement Benefit może wpłynąć na wysokość benefitów uzależnionych od sytuacji finansowej:
• Income Support
• income-based Jobseeker’s Allowance
• Housing Benefit i zasiłek na pokrycie podatku Council Tax Benefit
• Employment and Support Allowance

Jak wystąpić o zasiłek?
Możesz zamówić pakiet wniosków dotyczący benefitów żałobnych (Bereavement Benefits) telefonicznie w najbliższej placówce Jobcentre Plus. Pakiet ten zawiera dodatkowe informacje, które pomogą Ci wypełnić wniosek: www.jobcentreplus.gov.uk
Możesz także pobrać formularz wniosku BB1 ze strony internetowej Departamentu ds. Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions, DWP). Wypełniony wniosek należy przesłać jak najszybciej do najbliższej placówki Jobcentre Plus. Wypłata zasiłku po śmierci partnera (Bereavement Allowance) i zasiłku dla owdowiałych rodziców (Widowed Parent’s Allowance) może nastąpić maksymalnie do trzech miesięcy wstecz od daty dostarczenia wniosku, więc opóźniając jego wysłanie możesz stracić części  benefitów. Limit czasowy dotyczący wystąpienia o wypłatę zapomogi żałobnej Bereavement

Allowance został wydłużony do 12 miesięcy. Składając wniosek będziesz musiał przedstawić swój dowód tożsamości. Będziesz także musiał odpowiedzieć na pytania dotyczące Twojej sytuacji i okazać oficjalne dokumenty, potwierdzające prawdziwość przekazanych informacji.